Urheilufysioterapeutin sertifiointikriteerit

Sertifiointilautakunnan laatimat kriteerit sertifikaattien myöntämiseksi ovat seuraavat:

   
Sertifikaatti Urheilufysioterapeutti (sert.)
Pohjakoulutus Fysioterapeutti AMK tai vastaava aikaisempi tutkinto.
Työkokemus Vähintään kahden vuoden työkokemus urheilu- ja/tai liikuntafysioterapian tehtävissä. Työtehtävissä tulee kuvata urheilufysioterapeuttisen toiminnan ajankohta, kesto ja sisältö. 
Lisäkoulutus

Edellytetään pohjakoulutusta täydentäviä opintoja sekä Suft:n kurssien (modulit 5 kpl: UFPK, ULLL, UNOH, UPNJ, URK) läpikäyntiä. Yhteensä 25 opintopisteen verran.

​Lisäksi tee Portfolio ja cv, jotka sinun tulee lähettää liitetiedostona (pdf-muodossa). Todennetaan portfoliossa vapaamuotoisesti koulutukset: missä suoritettu, laajuus, kurssin pääsisältö ja kouluttajat. 
Allekirjoitettu sitoumus

Allekirjoitettu sitoumus Suomen Fysioterapeutit ry:n hyväksymien ammattieettisten sääntöjen sekä SUFT ry:n erityispätevyyssäännösten noudattamisesta.

Sertifikaatin uusiminen Sertifikaatti on voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.